План на активности за период за VII од 11.03.2020 до 20.03.2020

Македонски јазик- за 7-1 одд 1.На страница 110 во учебникот ПРИБЛИЖНА БРОЈНОСТ Да се изработат вежбите 1,2, и 3 2. Да  подготват по еден состав по избор од дадениве теми. А) Необичен настан од моето детство Б) Љубовта кон родителите не прави да бидеме посилни В) Ако

повеќе