Годишни Извештаи

Погледнете го тековниот и изминатите годишни извешти – ООУ Јоаким Крчоски

Годишни Програми

Погледнете ја тековната и изминатите годишни програми – ООУ Јоаким Крчоски

Совет на родители

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s

Проекти

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s

Случувања

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s

Home » Активности, Новости, Случувања

Упис на првачиња за учебната 2017-18

Submitted by on May 11, 2017 – %I:%M %pNo Comment

Почитувани родители,

 

Во согласност со Законот за основно образование на Република Македонија,   ООУ „Јоаким Крчоски“ Волково објавува упис на две паралелки во прво одделение за учебната 2017/2018 година.

Право на упис во прво одделение имаат сите деца кои до 31.12.2017 година ќе наполнат 6 години и дополнитено децата кои до 31.01.2018 година ќе наполнат 6 години (по барање на родител).

Потребни документи за упис:

  • На увид – извод од матичната книга на родените за детето и лични карти од родителите:
  • Потврда за примени задолжителни вакцини издадена од надлежна здравствена установа;
  • Потврда издадена од стоматолог од Јавно Здравство потврда издадена од стаматолог во Поликлиника Ѓорче Петров
  • Уписот трае во текот на месец Мај, со претходно договорен термин на телефон: 20-53-117

Flaer za upis 2016-17