Joakim Krcovski POSTER-2018

Почитувани родители,

 

Во согласност со Законот за основно образование на Република Македонија,   ООУ „Јоаким Крчоски“ Волково објавува упис на две паралелки во прво одделение за учебната 2018/2019 година.

Право на упис во прво одделение имаат сите деца кои до 31.12.2018 година ќе наполнат 6 години и дополнитено децата кои до 31.01.2019 година ќе наполнат 6 години (по барање на родител).

Потребни документи за упис:

  • На увид – извод од матичната книга на родените за детето и лични карти од родителите:
  • Потврда за примени задолжителни вакцини издадена од надлежна здравствена установа;
  • Потврда издадена од стоматолог од Јавно Здравство потврда издадена од стаматолог во Поликлиника Ѓорче Петров
  • Уписот трае во текот на месец Мај, со претходно договорен термин на телефон: (02) 20 -53-117