Годишни Извештаи

Погледнете го тековниот и изминатите годишни извешти – ООУ Јоаким Крчоски

Годишни Програми

Погледнете ја тековната и изминатите годишни програми – ООУ Јоаким Крчоски

Совет на родители

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s

Проекти

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s

Случувања

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s

Home » Активности, Случувања

Упис на првачиња за учебната 2018-19

Submitted by on April 24, 2018 – %I:%M %pNo Comment

Joakim Krcovski POSTER-2018

Почитувани родители,

 

Во согласност со Законот за основно образование на Република Македонија,   ООУ „Јоаким Крчоски“ Волково објавува упис на две паралелки во прво одделение за учебната 2018/2019 година.

Право на упис во прво одделение имаат сите деца кои до 31.12.2018 година ќе наполнат 6 години и дополнитено децата кои до 31.01.2019 година ќе наполнат 6 години (по барање на родител).

Потребни документи за упис:

  • На увид – извод од матичната книга на родените за детето и лични карти од родителите:
  • Потврда за примени задолжителни вакцини издадена од надлежна здравствена установа;
  • Потврда издадена од стоматолог од Јавно Здравство потврда издадена од стаматолог во Поликлиника Ѓорче Петров
  • Уписот трае во текот на месец Мај, со претходно договорен термин на телефон: (02) 20 -53-117