Годишни Извештаи

Погледнете го тековниот и изминатите годишни извешти – ООУ Јоаким Крчоски

Годишни Програми

Погледнете ја тековната и изминатите годишни програми – ООУ Јоаким Крчоски

Совет на родители

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s

Проекти

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s

Случувања

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s

Home » Случувања

ИЗВЕШТАЈ за учество на третиoт Фестивал на фигури од овошје и зеленчук ,,Сочни фигури,,

Submitted by on October 29, 2013 – %I:%M %pNo Comment

На ден 16.10.2013 година во организација на Slow Food ,,Свети Наум Охридски,, во просториите на ДСУ за рехабилитација и образование ,,Св. Наум Охридски,, – Скопје се одржа третиот по  ред  Фестивал  на фигури од овошје и зеленчук ,,Сочни фигури,,, во склоп на проектот ,,Здрави навики преку здрава храна,, наменет за учениците од основните училишта.

Под раководство на одговорните наставници: Сања Андевска и Маја Тодоровска екипа од 7 ученици од ООУ ,,Јоаким Крчоски,, зедоа учество на Фестивалот, каде што во изложбениот дел го освоја I (првото) место, додека во работниот дел го освоја III (третото) место.

За време на активностите екипите од основните училишта – учесници на Фестивалот другаруваа и сработуваа.

За најуспешните екипи следуваа пригодни награди, а целата манифестација ја следеа неколку електронски и пишани медиуми.