ООУ,,Јоаким  Крчоски,, со свои ученици зеде учество на градското првенство во стрелаштво кое се одржа на 26.11.2013 година во  стреланата ,,Стрелец,, во  СУГС.,,Раде Ј. Корчагин,,.

Нашите стрелци постигнаа огромен успех, освојувајќи  ги  првите три места во машка конкуренција, додека во женска  конкуренција го освоивме  првото и второто место.

Овој успех го постигнаа учениците Никола Станишиќ, Мартин  Ѓорѓиевски, Бојан Илиевски, Мартина Стаменова и Мартина Јаневска  под  водство на  својот  наставник Силвана  Миленковиќ.

Успехот на градското првенство ни обезбеди пласман на   државното првенство во стрелаштво. На државното првенство кое се  одржа  во Охрид на  29.11.2013 година, учествуваа 16 стрелци во женска конкуренција и 14 во машка конкуренција како претставници од повеќе градови од Република Македонија.

Нашите најдобри стрелци достојно го претставија своето училиште, општината и градот од кои доаѓаат. Особена гордост е освоеното трето место на државно ниво и освоениот бронзен медал на ученичката Мартина Стаменова од VIII/9 одделение за која веруваме дека наредната година ќе постигне уште поголем успех. На сите учесници во натпреварите им посакуваме уште многу понатамошни успеси.

ООУ,,Јоаким  Крчоски,, со свои ученици зеде учество на градското првенство во стрелаштво кое се одржа на 26.11.2013 година во  стреланата ,,Стрелец,, во  СУГС.,,Раде Ј. Корчагин,,.

Нашите стрелци постигнаа огромен успех, освојувајќи  ги  првите три места во машка конкуренција, додека во женска  конкуренција го освоивме  првото и второто место.

Овој успех го постигнаа учениците Никола Станишиќ, Мартин  Ѓорѓиевски, Бојан Илиевски, Мартина Стаменова и Мартина Јаневска  под  водство на  својот  наставник Силвана  Миленковиќ.

Успехот на градското првенство ни обезбеди пласман на   државното првенство во стрелаштво. На државното првенство кое се  одржа  во Охрид на  29.11.2013 година, учествуваа 16 стрелци во женска конкуренција и 14 во машка конкуренција како претставници од повеќе градови од Република Македонија.

Нашите најдобри стрелци достојно го претставија своето училиште, општината и градот од кои доаѓаат. Особена гордост е освоеното трето место на државно ниво и освоениот бронзен медал на ученичката Мартина Стаменова од VIII/9 одделение за која веруваме дека наредната година ќе постигне уште поголем успех. На сите учесници во натпреварите им посакуваме уште многу понатамошни успеси.

ООУ,,Јоаким  Крчоски,, со свои ученици зеде учество на градското првенство во стрелаштво кое се одржа на 26.11.2013 година во  стреланата ,,Стрелец,, во  СУГС.,,Раде Ј. Корчагин,,.

Нашите стрелци постигнаа огромен успех, освојувајќи  ги  првите три места во машка конкуренција, додека во женска  конкуренција го освоивме  првото и второто место.

Овој успех го постигнаа учениците Никола Станишиќ, Мартин  Ѓорѓиевски, Бојан Илиевски, Мартина Стаменова и Мартина Јаневска  под  водство на  својот  наставник Силвана  Миленковиќ.

Успехот на градското првенство ни обезбеди пласман на   државното првенство во стрелаштво. На државното првенство кое се  одржа  во Охрид на  29.11.2013 година, учествуваа 16 стрелци во женска конкуренција и 14 во машка конкуренција како претставници од повеќе градови од Република Македонија.

Нашите најдобри стрелци достојно го претставија своето училиште, општината и градот од кои доаѓаат. Особена гордост е освоеното трето место на државно ниво и освоениот бронзен медал на ученичката Мартина Стаменова од VIII/9 одделение за која веруваме дека наредната година ќе постигне уште поголем успех. На сите учесници во натпреварите им посакуваме уште многу понатамошни успеси.