Годишни Извештаи

Погледнете го тековниот и изминатите годишни извешти – ООУ Јоаким Крчоски

Годишни Програми

Погледнете ја тековната и изминатите годишни програми – ООУ Јоаким Крчоски

Совет на родители

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s

Проекти

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s

Случувања

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s

Home » Новости

Учество на меѓународен ликовен натпревар

Submitted by on December 6, 2013 – %I:%M %pNo Comment

Учество на меѓународен ликовен натпревар по повод

40 Години од формирање на Европска канцеларија на патенти

Група ученици од прво до петто одделение од ООУ ,,Јоаким Крчоски,, Волково  менторирани од своите одделенски раководители учествуваа на Меѓународен ликовен натпревар на тема ,,Иновациите и Европа,,. Натпреварот го организираше Европска Канцеларија за патенти со седиште во Холандија, а поводот за реализација на овој натпреват беше одбележување на четириесет годишен јубилеј од постоење на институцијата.

На поканата за учество на ликовниот конкурс се јавија голем број ученици од училиштето од кои со селекција беа одбрани најуспешните 19 цртежи. Во каталогот, издаден од меѓународниот натпревар, се вклучени и делата на двајца наши ученици: Максим Арсовски од второ одделение и Марио Наков од шесто одделение. Европската канцеларија за патенти го пофали масовното и успешно учество на конкурсот на ученици од ООУ ,,Јоаким Крчоски,, со подароци за секоја паралелка од одделенска настава од централното училиште во Волково.