Годишни Извештаи

Погледнете го тековниот и изминатите годишни извешти – ООУ Јоаким Крчоски

Годишни Програми

Погледнете ја тековната и изминатите годишни програми – ООУ Јоаким Крчоски

Совет на родители

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s

Проекти

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s

Случувања

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s

Home » Случувања

Манифестација Прочка 2014 во село Љубанци

Submitted by on March 6, 2014 – %I:%M %pNo Comment

Учениците од нашето училиште, заедно со  наставниците Катерина Петреска, Гордана Костовска и помошник директорот Селаедин Исаки на ден 2 март 2014 го посетија училиштето “Гоце Делчев” с.Љубанци. Учениците од V одделение земаа учество на маскембалот маскирани во рибарчиња. На манифестацијата земаа учество и ученици од други општини маскирани во најразлични маски. Учесниците на манифестацијата ги поздрави директорката, Градоначалникот на општината Бутел и Градоначалникот на град Скопје.