Годишни Извештаи

Погледнете го тековниот и изминатите годишни извешти – ООУ Јоаким Крчоски

Годишни Програми

Погледнете ја тековната и изминатите годишни програми – ООУ Јоаким Крчоски

Совет на родители

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s

Проекти

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s

Случувања

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s

Home » Активности, Новости, Проекти, Случувања

Дружење на учениците од Централното и Подрачното училиште

Submitted by on февруари 15, 2015 – %I:%M %pNo Comment

Учениците од II 1 и II 2 одд. од ООУ ,,Јоаким Крчоски ˝ – Волково имаа заедничка активност –штафетни игри со учениците од II одд. од подрачното училиште ,,Јоаким Крчоски˝ – Никиштани. Реализацијата на активноста течеше успешно. Игрите беа реализирани со реквизити и тоа (чуњеви, обрачи, топки, балони, јажиња, вреќи за скокање, ЦД со македонска и албанска музика). Продуктот од заедничката активност е поттикнување на учениците на заедничка соработка со ученици од различна етничка припадност. Ненаметливо низ игра да се дружат, почитуваат и соработуваат.

Leave a comment!

You must be logged in to post a comment.