Годишни Извештаи

Погледнете го тековниот и изминатите годишни извешти – ООУ Јоаким Крчоски

Годишни Програми

Погледнете ја тековната и изминатите годишни програми – ООУ Јоаким Крчоски

Совет на родители

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s

Проекти

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s

Случувања

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s

Home » Активности, Новости, Проекти, Случувања

Проект ,,Убава Македонија,,

Submitted by on февруари 22, 2015 – %I:%M %pNo Comment

Во ООУ Јоаким Крчоски, Волково – Скопје се реализира научно истражувачки проект под наслов ,,Убава Македонија,,.
Цел на проектот: поттикнување на желба за знаење за убавините на Република Македонија. Запознавање со знаменитостите и убавините во Република Македонија.
Проектот се реализира во учебната 2013/2014 и 2014/2015 година.
Во проектот учествуваат ученици од 51 и 5 2 одделение и родители, наставници: Слаѓана Гаврилоска, Валентина Ивановска, Марија Петреска, Зорица Ангеловска
Активностите кои се реализираат со учениците, вработените , родителите и локалната средина придонесуваат поголема соработка и афирмација на училиштето.

Leave a comment!

You must be logged in to post a comment.