logo-01

Основно Училиште ,,Јоаким Крчоски,, Волково

Од мал училишен објект училиштето ,,Јоаким Крчоски,, прераснува во современа воспитно-образовна институција во која учениците, наставниците и родителите заеднички и со сигурни чекори се упатуваат кон иднината.

Почитувани ученици и родители

Нашето училиште ОУ Јоаким Крчоски креираше Е-Училница односно електронски информатор како составен дел од училишната веб-страна. На истата платформа редовно ќе бидат споделувани материјали кој ќе бидат организирани според одделенија (од I – IX одделение).

Соработници

Општина Ѓорче Петров

НОВОСТИ ОД УЧИЛИШТЕТО