Распоред за Додатна и Дополнителна настава

Распоред за Додатна и Дополнителна настава за масец Јуни 2023 линк Распоред за Додатна и Дополнителна настава за масец Мај 2023 линк Распоред за Додатна и Дополнителна настава за масец Април 2023 линк Распоред за Додатна и Дополнителна настава за масец Март 2023 линк Распоред за Додатна

повеќе

Честит патронен празник а сите ученици и вработени!

И во време на корона и настава и воннаставни активности од далечина, истражуваме, учиме и креираме! По повод патрониот празник на нашето училиште наставничката по историја Љупка Христова и дел од членовите на историската секција: Катерина Ристовска од VIII 1, Јована Јовановска од VII 2 и Јана

повеќе

Повик за избор на Ученик правобранител и заменик Ученик правобранител

ООУ ,, Јоаким Крчоски ,, Волково објавува повик за избор на Ученик правобранител и заменик ученик правобранител. Ученикот Правобранител кој ќе се грижи за заштита и почитување на правата на децата во училиштето, кој ќе има обврска да ги промовира правата на детето, да препознава повреда на

повеќе

Училишни протоколи

КУЌЕН РЕД ВО УСЛОВИ НА КОВИД на ООУ „Јоаким Крчоски„ линк Протокол на училиштето ООУ „Јоаким Крчоски„ линк АЛГОРИТАМ ЗА ПОСТАПУВАЊЕ ВО УЧИЛИШТЕ ВО СЛУЧАЈ НА ПОЈАВА НА ДЕТЕ ПОТВРДЕНО НА КОВИД-19 линк Кодекс за ученици за он лајн настава линк КОДЕКС НА УЧИЛИШТЕТО ВО УСЛОВИ НА

повеќе