План на активности за период за VII од 01.06.2020 до 07.06.2020

Македонски јазик 7-1http://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/05/Makedonski-jazik-7-1-оdd-od-01-до-05-Juni.docx Македонски јазик 7-2 Задача : Кога има отстапување од третосложното акцентирање ( Напиши по неколку примери )Задача; Наброј ги драмските видовиЗадача ;  Состав – Што ми беше најтешко да научам оваа година по предметот  Македонски јазик . Англиски јазик Повторување на граматиката и вокабуларот

повеќе

План на активности за период за VII од 25.05.2020 до 31.05.2020

Македонски јазик 7-1http://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/05/Makedonski-jazik-7-1-оdd-od-26-до-29-Maj.docx Македонски јазик 7-2  – Интерпункциски знаци – Апостров и ѕвездичка ( стр. 123 од учебникот )Задача : Наброј кога се употребуваат интерпункциските знаци апостров и ѕвездичка и наведи по два примера во реченици )           –Интерпретација на песната ,, Без јазик

повеќе

План на активности за период за VII од 18.05.2020 до 24.05.2020

Македонски јазик VII-1http://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/05/Makedonski-jazik-7-1-оdd-od-18-до-22-Maj.docx Македонски јазик VII-2  –   Интерпретација на текстот „ Време за сеидба  “ од В . Неделковски ( стр. 68 и 69 од учебникот )             Задача : Објасни што е радиодрама              Задача : Објасни ја

повеќе

КОНКУРС доделување награди, дипломи и пофалници на учениците и просветните работници во општинските основни училишта во Општина Ѓорче Петров

http://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/05/KONKURS-2020.pd

повеќе

План на активности за период за VII од 11.05.2020 до 17.05.2020

Македонски јазик VII-1http://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/05/Makedonski-jazik-7-1-оdd-od-11-до-15-Maj.docx Македонски јазик VII-2 – Интерпунциски знаци -загради Задача ;  Кога се употребува интерпункцискиот знак загради  ? ( Наведи три примери во реченици  )  – стр. 122 од учебникот  – Соопштение ( стр. 145 . од учебникот )Задача.. Напиши соопштение за настан што ќе се случи во

повеќе

План на активности за период за VII од 04.05.2020 до 10.05.2020

Македонски јазик 7-1http://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/05/Makedonski-jazik-7-1-оdd-od-04-до-08-Maj.docx Македонски јазик 7-2     – Неологизми ( стр. 118 од учебникот )     Задача: Што се неологизми ? Напиши по пет неологизми за сите три начина на нивно навлегување во македонскиот јазик     – Трагедија ( како  драмски вид ) – „ Печалбари

повеќе