План на активности за период за II од 01.06.2020 до 07.06.2020

Англиски јазик 2-1http://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/05/II-angliski-jazik-4.docx Англиски јазик 2-2 Преглед на неделното планирање на часовите по англиски јазик за период од 1.06. до 10.06.2020 год.1. Вежби- Мојата забава2. Вежби со вокабуларот  – Миленичиња3. Вежби- слушање со разбирање http://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/05/Nedelno-planiranje-za-period-od-01.06.-10.06.2020.docx

повеќе

План на активности за период за II од 25.05.2020 до 31.05.2020

http://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/05/Nedelno-planiranje-za-period-od-25.05.-29.05.2020.docxhttp://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/05/Plan-na-aktivnosti-25.05.-29.05.2020.docxhttp://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/05/КНИГА-ОД-ПАКОМАК-РЕЦИКЛИРАЊЕ.pdfhttp://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/05/Презентација-за-реиклирање-на-Хартија-_.ppt Англиски јазик 2-1http://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/05/II-angliski-jazik-3.docx Англиски јазик 2-2http://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/05/II-2-odd-angliski-jazik-Vezbi-Mojata-zabava.pdf

повеќе

План на активности за период за II од 18.05.2020 до 24.05.2020

http://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/05/Plan-na-aktivnosti-18-22.05.2020.pdfhttp://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/05/opstestvo-soobrakajna-prikazna.pdfhttp://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/05/Nedelno-za-period-18-22.05.2020.docx Англиски јазик II-1http://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/05/II-angliski-jazik-2.docxhttp://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/05/вежба-9-страна-64.mp3http://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/05/вежба-11-страна-65.mp3 Англиски јазик II-2http://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/05/II-2-odd-angliski-jazik-Obrabotka-Mojata-zabava.pdf

повеќе

План на активности за период за II од 11.05.2020 до 17.05.2020

http://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/05/Nedelno-planiranje-za-period-od-11-15.05.2020.docxhttp://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/05/Plan-na-aktivnosti-11.05.-15.05.2020.docxhttp://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/05/Prirodni-nauki-zivotnite-od-celiot-svet.pdf Англиски јазик II-1https://drive.google.com/open?id=1LzEhjeSN4WD4z_DEhg9snx9EjYdSpQhUhttp://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/05/II-angliski-jazik-1.docx Англиски јазик II-2http://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/05/II-2-odd-Vezbi-so-vokabularot-i-gramatikata-od-temata.pdf

повеќе

План на активности за период за II од 04.05.2020 до 10.05.2020

http://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/05/Nedelno-planiranje-za-period-od-4-8.05.2020.docxhttp://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/05/Plan-na-aktivnosti-4-8.05.2020.docxhttp://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/05/opstestvo-soobrakajni-znaci.pptx Англиски јазик II-1 http://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/05/II-angliski-jazik.docx http://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/05/вежба-3-страна-61.mp3http://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/05/вежба-4-страна-61.mp3 Англиски јазик II-2http://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/05/II-2-odd-Vezbi-Obleka.pdf

повеќе

План на активности за период за II од 27.04.2020 до 03.05.2020

http://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/04/Plan-na-aktivnosti-27.04.2020-30.04.2020.docxhttp://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/04/Vtoro-oddelenie-Nedelno-planiranje-za-period-od-27.04.-30.04.2020.docxhttp://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/04/Математика-Наставен-лист-Пари-М2.1.12.5.pdf Англиски јазик II-1http://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/04/II-angliski-jazik-3.docxhttp://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/04/вежба-1-страна-60.mp3http://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/04/вежба-2-страна-60.mp3 Англиски јазик II-2http://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/04/II-2-oddd-angliski-jazik-Obleka-obrabotka.pdf

повеќе