Активности

1.Графомоторички вежбиhttp://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/04/1.Графомоторички-вежби-работни-листови.docxhttp:///wp-content/uploads/2020/04/2.Работен-лист-за-графомоторика.docxhttp://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/04/Графомоторика-вежби-2.pdfhttp://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/04/Графомоторика-вежби-3.docxhttp://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/04/Izrezivanje11.pdfhttp://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/04/Izrezivanje12.pdfhttp://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/04/Izrezivanje13.pdfhttp://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/04/Izrezivanje15.pdfhttp://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/04/Izrezivanje16.pdfhttp://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/04/Predlosci2.pdfhttp://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/04/Predlosci14.pdf Буквибуква А http://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/04/буква-А.pdf буква Б http://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/04/буква-Б.pdfбуква Г http://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/04/буква-Г.pdf Повторување букви http://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/04/Повторуваме-букви.docx http://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/04/chitanje-i-pishuvanje-zivotni.pdf http://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/04/nl-dopolnitelna-pishuvanje-zborovi.doc За внимание и концентрацијаhttp://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/04/predskola_percepcija7.pdfhttp://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/04/PreschoolObservation3_27.pdfhttp://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/04/PreschoolObservation3_28.pdfhttp://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/04/PercepcijaVjezbe1.pdfhttp://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/04/PercepcijaVjezbe2.pdfhttp://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/04/predskola_percepcija5.pdfhttp://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/04/predskola_zapazanje22.pdfhttp://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/04/Slika-Trazilica-4.pdfhttp://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/04/VjezbeKoncentracije_5.pdf Презентацииhttp://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/04/Пролет-и-нашите-сетила.ppt Математикаhttp://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/04/1jendakosti_1.pdfhttp://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/04/1jendakosti_2.pdfhttp://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/04/Brojevi-do-20-1.pdfhttp://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/04/Brojevi-do-20-6.pdf

повеќе