План на активности за период за V од 01.06.2020 до 07.06.2020

Англиски јазикhttp://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/05/V-odd-angliski-jazik-All-about-me.pdf Природни науки Тема: Животниот циклус на цветните растенија1. Повторување за растење на растенијата http://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/05/12.-Upatstvo-za-rabota-za-V-odd-01.06-do-10.06.2020.doc

повеќе

План на активности за период за V од 25.05.2020 до 31.05.2020

http://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/05/2.-НЛ-Македонски-јазик-Прашања.dochttp://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/05/2.-НЛ-Општество-Република-Македонија-во-светот.dochttp://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/05/2.Броеви-до-1-000-000.dochttp://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/05/3.-Дропки.dochttp://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/05/3.-Квиз-јазик.ppthttp://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/05/4.-Местоположба-на-РМ.pdfhttp://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/05/4.-НЛ-Македонски-јазик-Годишно-повторување.dochttp://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/05/4.-Периметар-и-плоштина.dochttp://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/05/5.-Конфликт-есеј.dochttp://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/05/5.-Транслации-дијаграм-.dochttp://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/05/11.-Upatstvo-za-rabota-za-V-odd-26-29.05.2020.doc Англиски јазикhttp://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/05/V-odd-angliski-jazik-26029.05.2020-Obrabotka-Mojot-drugar.pdf Природни наукиhttp://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/05/Prirodni-nauki-V-oddelenie-3.pdf Техничко образованиеИзработка на крстосница. Сликите да се праќаат на Вибер со име презиме одделение и училиште на бројот 075-301-539

повеќе

План на активности за период за V од 18.05.2020 до 24.05.2020

http://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/05/10.-Upatstvo-za-rabota-za-V-odd-18-22.-05.-2020-.dochttp://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/05/Наставен-лист-мода-М5.2.17.5.pdfhttp://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/05/Претставување-на-линиски-дијаграми-М5.2.16.4.pdf Англиски јазикhttp://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/05/V-odd-18-2.05.2020-angliski-jazik-Utvrduvanje-na-temata.pdfhttp://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/05/V-odd-Test-18-22.05.pdf Природни наукиhttp://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/05/Prirodni-nauki-V-oddelenie-2.pdf Техничко образованиеИзработи модел на кран.Сликите да се праќаат на Вибер со име презиме одделение и училиште на бројот 075-301-539

повеќе

КОНКУРС доделување награди, дипломи и пофалници на учениците и просветните работници во општинските основни училишта во Општина Ѓорче Петров

http://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/05/KONKURS-2020.pd

повеќе

План на активности за период за V од 11.05.2020 до 17.05.2020

http://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/05/9.-Upatstvo-za-rabota-za-V-odd-11-05-17-05-2020-.pdfhttp://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/05/Наставен-лист-1-Пресметување-плоштина-решавање-проблеми.dochttp://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/05/Наставен-лист-2-Плоштина.docx Англиски јазикhttp://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/05/V-odd-Povtoruvanje-vokabular-i-gramatika-Lekcii-31-35.pdf Природни науки http://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/05/Prirodni-nauki-V-oddelenie-1.pdf

повеќе

План на активности за период за V од 04.05.2020 до 10.05.2020

http://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/05/8.-Upatstvo-za-rabota-za-V-odd-04-05-10-05-2020.dochttp://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/05/Nastaven-list-po-matematika-Edinici-za-merenje-na-vreme.docxhttp://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/05/Nastaven-list-po-matematika-Presmetuvawe-vremenski-interval.docx Англиски јазикhttp://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/05/V-odd-Obrabotka-na-tekst-Odmor-vo-Velika-Britanija.pdf Природни наукиhttp://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/05/Prirodni-nauki-V-oddelenie.pdf Техничко образованиеНацртај ги деловите на кран во составница. Сликите да се праќаат на Вибер со име презиме одделение и училиште на бројот 075-301-539

повеќе