План на активности за период за IV од 01.06.2020 до 07.06.2020

Англиски јазик Преглед на неделното планирање на часовите по англиски јазик за период од 1.06. до 10.06.2020 год.1. Обработка- Сегашно трајно време2. Вежби граматика3. Вежби граматика4.Вежби- слушање со разбирање5.Вежби- слушање со разбирање http://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/05/IV-odd-angliski-jazik-Present-Continuous-Tense.pdf http://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/05/Sedmicno-planiranje-za-period-1.06.-10.06.-za-IV-oddelenie.docx

повеќе

План на активности за период за IV од 18.05.2020 до 24.05.2020

http://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/05/18.05.-22.05.-UCI-OD-DOMA-Nastavni-sodrzini-za-IV-oddelenie.docxhttp://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/05/Merki-za-zafatnina.pdfhttp://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/05/kolku-dobro-patuva-zvukot….pdf Англиски јазикhttp://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/05/IV-odd-test.pdfhttp://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/05/IV-odd-angliski-jazik-18-22.05.2020Utvrduvanje-na-temata.pdf

повеќе

КОНКУРС доделување награди, дипломи и пофалници на учениците и просветните работници во општинските основни училишта во Општина Ѓорче Петров

http://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/05/KONKURS-2020.pd

повеќе