Проект ,,Регионална поддршка на инклузивното образование,,

Заеднички проект на Европска унија и Совет на Европа Нашето училиште е вклучено во Проектот со почеток на учебната 2013/2014 година. Проектот се реализира во соработка со Министерството за образование и наука на Република Македонија, Европска унија, Совет на Европа, Европска фондација за обука и поддршка од

повеќе