План на активности за период за I од 25.05.2020 до 31.05.2020

http://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/05/25.05-29.05-Nedelno-planiranje-za-prvo-oddelenie.docxhttp://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/05/Prvo-oddelenie-plan-na-aktivnosti-25-29.05.2020.docxhttp://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/05/Вежби-за-ОДЕЊЕ.pdfhttp://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/05/Користење-пиктограми-и-дијаграм.dochttp://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/05/Математика-Тематско-повторување.doc Англиски јазикhttp://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/05/I-odd-od-26-do-29-maj.doc

повеќе

План на активности за период за I од 18.05.2020 до 24.05.2020

http://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/05/Koj-se-grizi-za-bezbednosta.pdfhttp://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/05/OVOSJE-rabota-so-podatoci.dochttp://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/05/Proleten-izlet-текст.dochttp://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/05/RASTENIJAZIVOTNI-PTICI-INSEKTI-NL.dochttp://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/05/Грав-растење.dochttp://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/05/Запознавање-со-предметот-физ-и-здр-образование.pdfhttp://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/05/Пролетен-излет-ѕвезда-техника.dochttp://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/05/Чудесно-патување.docxhttp://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/05/18.05-22.05-Nedelno-planiranje-za-prvo-oddelenie.docxhttp://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/05/Prvo-oddelenie-plan-na-aktivnosti-18-22.05.2020.docx Англиски јазикhttp://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/05/I-odd-od-18-do-22-maj.dochttp://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/05/nedelno-planiranje-I-odd-18-do-22-maj-angliski-jazik.doc

повеќе

План на активности за период за I од 11.05.2020 до 17.05.2020

http://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/05/11.05-15.05-Nedelno-planiranje-za-prvo-oddelenie.docxhttp://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/05/Prvo-oddelenie-plan-na-aktivnosti-11-15.05.2020.docxhttp://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/05/trite-peperutki-dzvezda-tenika.docxhttp://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/05/Вежби-со-топка-или-др-предмет.dochttp://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/05/гледање-на-часовник.docxhttp://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/05/Песна-Семафор-сум-дете.dochttp://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/05/текст-Трите-пеперутки.docx Англиски јазикhttp://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/05/I-odd-od-11-do-15-maj.doc

повеќе

План на активности за период за I од 04.05.2020 до 10.05.2020

http://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/05/04.05-08.05-Nedelno-planiranje-za-prvo-oddelenie.docxhttp://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/05/Prvo-oddelenie-plan-na-aktivnosti-04-08.05.2020.docxhttp://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/05/1.Монети.docxhttp://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/05/1.Одредување-местоположба-nad-pod.dochttp://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/05/2.МОНЕТИ-raboten-list.dochttp://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/05/3.Пресметува-точна-сума-.docxhttp://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/05/delovi-na-rastenieto.dochttp://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/05/МАКЕДОНСКИ-ГРАФОМОТОРИКА-ВАЗНА.dochttp://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/05/МАК-што-гледам-дење.dochttp://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/05/Одење-и-трчање-.doc Англиски јазикhttp://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/05/nedelno-planiranje-I-odd-04-do-08-maj-angliski-jazik.dochttp://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/05/I-odd-od-04-do-08-maj.doc

повеќе

План на активности за период за I од 27.04.2020 до 03.05.2020

http://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/04/27.04-30.04-Nedelno-planiranje-za-prvo-oddelenie.docxhttp://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/04/kade-e-meceto.dochttp://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/04/koren-steblo-list-izrabotka.dochttp://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/04/NAPRED-NAZAD-VINOZITO.dochttp://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/04/nasoka.dochttp://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/04/Prvo-oddelenie-plan-na-aktivnosti-27-30.04.2020.docxhttp://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/04/uci-od-doma-vezbi-za-zagrevanjel_2020.dochttp://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/04/Симетрија-.docx Англиски јазикhttp://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/04/I-odd-27-do-30-april.dochttp://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/04/nedelno-planiranje-I-odd-27-do-30-april-angliski-jazik.doc

повеќе