План на активности за период за VI од 01.06.2020 до 07.06.2020

Македонски јазик Задача , Наброј ги трите литературни родови и посочи ги нивните основни карактеристики .Задача ; Напиши три прости реченици , а потоа прошири ги во сложени .Задача : Состав – Што ми беше најтешко да научам оваа година по предметот Македонски јазик. Англиски јазикhttp://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/05/VI-angliski-jazik-4.docx Француски

повеќе

План на активности за период за VI од 25.05.2020 до 31.05.2020

Македонски јазик – Интерпункциски знаци : точка , запирка , прашалник и две точки . (на стр . 36 и 37 од учебникот )Задача : Напиши по еден пример во реченица за употреба на интерпункциските знаци . точка , запирка , прашалник и две точки.Задача : Кои

повеќе

План на активности за период за VI од 18.05.2020 до 24.05.2020

Македонски јазик  – Интерпретација на текстот „ Лоша игра “ од К. Донев ( стр. 208 од учебникот)                Задача: Опиши ја играта која ја смислиле децата . Зошто таа била лоша?                   

повеќе

КОНКУРС доделување награди, дипломи и пофалници на учениците и просветните работници во општинските основни училишта во Општина Ѓорче Петров

http://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/05/KONKURS-2020.pd

повеќе

План на активности за период за VI од 11.05.2020 до 17.05.2020

Македонски јазик -„ Огледалце на детството “ од П. Домазетовски ( стр 135 од учебникот )Задача :Опис на мојата омилена личност -„ Спасувачка улога “ од Р. Јовчевски ( стр, 175 од учебникот  ) Задача : Опиши ја улогата на режисерот во создавањето на филм или театарска претстава (

повеќе

План на активности за период за VI од 04.05.2020 до 10.05.2020

Македонски јазик      – Слеано и разделно пишување на зборовите  ( стр.31 од учебникот )       Задача: Втората вежба на стр.34 ( Направи табела во која ќе напишеш слеано по пет збора според барањата )       Задача : Пронајди интересен  опис во текст по

повеќе