План на активности за период за III од 01.06.2020 до 07.06.2020

http://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/05/неделно-за-период-од-1-4.06.2020.doc Англиски јазик Преглед на неделното планирање на часовите по англиски јазик за период од 1.06. до 10.06.2020 год.1. Вежби читање со разбирање2. Квиз со вокабуларот3. Квиз со вокабуларот http://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/05/III-odd-angliski-jazik-Revision-Quiz.pdf

повеќе

План на активности за период за III од 11.05.2020 до 17.05.2020

http://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/05/НЕДЕЛНО-ПЛАНИРАЊЕ-ЗА-УЧЕНИЦИТЕ-ОД-ТРЕТО-ОДДЕЛЕНИЕ-ЗА-ПЕРИОД-ОД-11-15.05.2020.dochttp://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/05/АКТИВНОСТИ-ЗА-УЧЕНИЦИТЕ-ОД-ТРЕТО-ОДДЕЛЕНИЕ-ЗА-ПЕРИОД-ОД-11-15.05.2020.dochttp://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/05/Дијамант-9.ppthttp://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/05/1.Животни-процеси.pdf Англиски јазикhttp://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/05/III-odd-Vezbi-Svetot-okolu-nas.pdf

повеќе

План на активности за период за III од 27.04.2020 до 03.05.2020

Англиски јазикhttp://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/04/III-odd-angliski-jazik-Obrabotka-Svetot-okolu-nas.pdf http://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/04/АКТИВНОСТИ-ЗА-РЕАЛИЗАЦИЈА-НА-НАСТАВНИТЕ-СОДРЖИНИ-ЗА-ТРЕТО-ОДДЕЛЕНИЕ.pdfhttp://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/04/неделно-планирање-за-период-од-27-30.04.2020.dochttp://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/04/136.Идентификување-мрежи-на-3Д-форми.pptxhttp://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/04/Оптички-илузии-ПРЕЗЕНТАЦИЈА.ppthttp://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/04/Оптички-илузии-ЗА-РАБОТЕН-ЛИСТ.ppt

повеќе