Проект ,,Убава Македонија,,

Во ООУ Јоаким Крчоски, Волково – Скопје се реализира научно истражувачки проект под наслов ,,Убава Македонија,,. Цел на проектот: поттикнување на желба за знаење за убавините на Република Македонија. Запознавање со знаменитостите и убавините во Република Македонија. Проектот се реализира во учебната 2013/2014 и 2014/2015 година. Во

повеќе

Дружење на учениците од Централното и Подрачното училиште

Учениците од II 1 и II 2 одд. од ООУ ,,Јоаким Крчоски ˝ – Волково имаа заедничка активност –штафетни игри со учениците од II одд. од подрачното училиште ,,Јоаким Крчоски˝ – Никиштани. Реализацијата на активноста течеше успешно. Игрите беа реализирани со реквизити и тоа (чуњеви, обрачи, топки,

повеќе

МЕМОРАНДУМ ЗА ПАРТНЕРСТВО ЗА МЕЃУЕТНИЧКА ИНТЕГРАЦИЈА

МЕМОРАНДУМ ЗА ПАРТНЕРСТВО ЗА МЕЃУЕТНИЧКА ИНТЕГРАЦИЈА ВО ОБРАЗОВАНИЕТО МЕЃУ ООУ ,,ЈОАКИМ КРЧОСКИ,, ВОЛКОВО И  ООУ ,,ВАСИЛ ГЛАВИНОВ,, ВЕЛЕС              На ден 19.12.2013 година претставници од Општина Ѓорче Петров и ООУ ,,Јоаким Крчоски,, Волкoво, реализираа посета на основното училиште ,,Васил Главинов,, во Велес со цел потпишување на Меморандум

повеќе

Учество на градското и државното првенство во стрелаштво за учебна 2013-2014 година

ООУ,,Јоаким  Крчоски,, со свои ученици зеде учество на градското првенство во стрелаштво кое се одржа на 26.11.2013 година во  стреланата ,,Стрелец,, во  СУГС.,,Раде Ј. Корчагин,,. Нашите стрелци постигнаа огромен успех, освојувајќи  ги  првите три места во машка конкуренција, додека во женска  конкуренција го освоивме  првото и второто

повеќе

АКЦИЈАТА ДЕН НА ДРВОТО – ЕСЕН 2013

ООУ ,,ЈОАКИМ КРЧОСКИ,, ВОЛКОВО ИЗВЕШТАЈ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА АКЦИЈАТА    ДЕН НА ДРВОТО – ЕСЕН 2013 МОТО ,,Засади здравје – засади здрава иднина,,              Во есенската акција  Ден на дрвото 2013 во ООУ ,,Јоаким Крчоски,, Волково се реализираа низа активности под мотото ,,Засади здравје – засади здрава иднина,,: ЦЕНТРАЛНО

повеќе