План на активности за период за I од 20.04.2020 до 26.04.2020

http://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/04/22.04-24.04-Nedelno-planiranje-za-prvo-oddelenie.docxhttp://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/04/Prvo-oddelenie-plan-na-aktivnosti-22-24.04.2020.docxhttp://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/04/nl-2d-i-3-d-formi.docxhttp://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/04/2d-i-3d-formi.ppt Англиски јазикhttp://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/04/I-odd-21.04-do-24.04.doc Физичко образованиеhttp://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/04/Вежби-за-загревање-и-истегнување.pdf

повеќе

План на активности за период за I од 13.04.2020 до 17.04.2020

http://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/04/13.04-16.04-Nedelno-planiranje-za-prvo-oddelenie.docxhttp://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/04/Prvo-oddelenie-plan-na-aktivnosti-13-16.04.2020.docxhttp://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/04/1.Темат.пов.docxhttp://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/04/6.-3Д-ФОРМИ.docxhttp://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/04/Геометриски-2Д-фигури.docxhttp://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/04/Препознавање-на-2Д-и-3Д-форми.docx Англиски јазикhttp://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/04/I-odd-13.04-do-16.04.doc

повеќе

План на активности за период за I од 06.04.2020 до 10.04.2020

http://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/04/06.04-10.04-Nedelno-planiranje-za-prvo-oddelenie.docxhttp://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/04/Na-prosetka-so-zvucite.pdfhttp://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/04/Parovi-broevi-koi-go-pravat-brojot678910.pdfhttp://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/04/Pogolemo-za-10.docxhttp://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/04/Prvo-oddelenie-plan-na-aktivnosti-06-10.04.2020.docxhttp://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/04/sobiranje-na-dva-nacina.docxhttp://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/04/ПРИКАЗНА-ПО-СЛИКИ-ВОЛКОТ-И-СЕДУМТЕ-ЈАРИЊА-1-.docxhttp://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/04/Стихотворба-Пролет.dochttps://www.storyjumper.com/book/read/52632725/ВОЛКОТ-И-СЕДУМТЕ-ЈАРИЊА#page/20 Англиски јазикhttp://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/04/I-odd-06.04-do-10.04.doc

повеќе