План на активности за период за I од 20.04.2020 до 26.04.2020

http://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/04/22.04-24.04-Nedelno-planiranje-za-prvo-oddelenie.docxhttp://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/04/Prvo-oddelenie-plan-na-aktivnosti-22-24.04.2020.docxhttp://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/04/nl-2d-i-3-d-formi.docxhttp://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/04/2d-i-3d-formi.ppt Англиски јазикhttp://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/04/I-odd-21.04-do-24.04.doc Физичко образованиеhttp://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/04/Вежби-за-загревање-и-истегнување.pdf

повеќе

План на активности за период за I од 13.04.2020 до 17.04.2020

http://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/04/13.04-16.04-Nedelno-planiranje-za-prvo-oddelenie.docxhttp://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/04/Prvo-oddelenie-plan-na-aktivnosti-13-16.04.2020.docxhttp://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/04/1.Темат.пов.docxhttp://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/04/6.-3Д-ФОРМИ.docxhttp://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/04/Геометриски-2Д-фигури.docxhttp://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/04/Препознавање-на-2Д-и-3Д-форми.docx Англиски јазикhttp://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/04/I-odd-13.04-do-16.04.doc

повеќе

План на активности за период за I од 06.04.2020 до 10.04.2020

http://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/04/06.04-10.04-Nedelno-planiranje-za-prvo-oddelenie.docxhttp://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/04/Na-prosetka-so-zvucite.pdfhttp://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/04/Parovi-broevi-koi-go-pravat-brojot678910.pdfhttp://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/04/Pogolemo-za-10.docxhttp://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/04/Prvo-oddelenie-plan-na-aktivnosti-06-10.04.2020.docxhttp://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/04/sobiranje-na-dva-nacina.docxhttp://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/04/ПРИКАЗНА-ПО-СЛИКИ-ВОЛКОТ-И-СЕДУМТЕ-ЈАРИЊА-1-.docxhttp://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/04/Стихотворба-Пролет.dochttps://www.storyjumper.com/book/read/52632725/ВОЛКОТ-И-СЕДУМТЕ-ЈАРИЊА#page/20 Англиски јазикhttp://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/04/I-odd-06.04-do-10.04.doc

повеќе

План на активности за период за I од 30.03.2020 до 03.04.2020

Неделно планирање за период од 30.03.2020 – 03.04.2020 http://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/03/30.03-03.04-Nedelno-planiranje-za-prvo-oddelenie.docx http://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/03/Prvo-oddelenie-plan-na-aktivnosti-30-03.04.2020.docx http://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/03/Soobrakjaj-peshaci-vozila.docx http://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/03/Zvukot-i-dalecinata.docx http://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/03/КОЈ-Е-ПОВАЖЕН.ppt http://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/03/Кој-е-поважен.docx http://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/03/Математика.docx http://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/03/У-Ф-ХЦ.docx Англиски јазик http://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/03/nedelno-planiranje-I-odd-30.03-do-03.04-angliski-jazik.dochttp://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/03/I-odd-30.03-do-03.04.doc

повеќе

План на активности за период за I од 23.03.2020 до 27.03.2020

Англиски јазик 1. Повторување на приказната „Трите мали пеперутки“ (The three little butterflies) од тема 4 „Colors“ 2. Повторување на зборчињата од Тема 4 http://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/03/Colors.doc http://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/03/The-cat-and-the-bell.doc План на активности http://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/03/23-27.03-прво-одделение-.docx http://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/03/23-27.03-неделно-планирање-прво-одделение-.docx http://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/03/Мојата-татковина.docx http://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/03/Музички-звуци.docx http://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/03/На-буква-на-буква.docx http://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/03/Наоѓа-половина-од-парен-број.docx http://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/03/Одредува-непознат-број-во-одземање.docx http://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/03/Удвојување-и-преполовување-на-броеви.docx

повеќе

План на активности за период за I од 11.03.2020 до 20.03.2020

Македонски јазик Да пишуваат линии во различни правци во тетратките за почетно пишување Да нацртаат по неколку предмети кои започнуваат на буквите О, П, Р, С,Т,Ќ Разговор за годишното време пролет – да нацртаат цртеж на тема “Пролет” Разговор за екологија – да нацртаат еколошка порака Колку

повеќе