План на активности за период за V од 27.04.2020 до 03.05.2020

http://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/04/7.-Upatstvo-za-rabota-za-V-odd-27-04-30-04-2020-.doc Англиски јазикhttp://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/04/V-odd-angliski-jazik-Vezbi-Mesta-vo-gradot.pdf Природни наукиhttp://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/04/Prirodni-nauki-V-oddelenie.pdf

повеќе

План на активности за период за V од 20.04.2020 до 26.04.2020

http://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/04/6.-Upatstvo-za-rabota-za-V-odd-21.04.-24.04.2020.doc Природнои наукиhttp://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/04/Prirodni-nauki-V-oddelenie-2.doc Англиски јазикhttp://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/04/V-odd-anglsiki-jazik-Asking-for-directions.pdf Техничко образованиеИзгради бунарче. Сликите да се праќаат на Вибер со име презиме одделение и училиште на бројот 075-301-539

повеќе

План на активности за период за V од 13.04.2020 до 17.04.2020

http://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/04/Upatstvo-za-rabota-za-V-odd-13.04.-16.04.2020.dochttp://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/04/НЛ-Мери-Попинс.dochttp://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/04/НЛ-Бела-Грива.docttp://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/04/НЛ-транслации.docx Англиски јазикhttp://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/04/V-odd-Obrabotka-Mesta-vo-gradot-anglsiki-jazik-13-16.04.2020.pdf Природни наукиhttp://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/04/Prirodni-nauki-V-oddelenie-1.doc Техничко образованиенацртај ги деловите на бунарчето во составницаСликите да се праќаат на Вибер со име презиме одделение и училиште на бројот 075-301-539

повеќе

План на активности за период за V од 06.04.2020 до 10.04.2020

Англиски јазикhttp://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/04/Obrabotka-patuvanja-soobrakaj-V-odd-angliski-jazik.pdfhttp://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/04/English-Test-V.docx Природни наукиhttp://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/04/Prirodni-nauki-V-oddelenie.doc Техничко образование Работна задача – модел на летниковец. Да се направи и да се слика. Сликите да се праќаат на Вибер со име презиме одделение и училиште на бројот 075-301-539 http://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/04/Контролни-прашања-по-општество.dochttp://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/04/Upatstvo-za-rabota-za-V-odd.pdf

повеќе

План на активности за период за V од 30.03.2020 до 03.04.2020

Англиски јазик http://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/03/Nudenje-pokana-vezbi-gramatika-V-oddelenie-angliski-jazik.pdf Природни науки http://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/03/Prirodni-nauki-V-oddelenie-1.doc http://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/03/Upatstvo-za-rabota-za-V-odd-30.03-3.04.20201.dochttp://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/03/Работиме-во-координатна-мрежа.pdfhttp://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/03/algoritam-i-programa.pptx

повеќе

План на активности за период за V од 23.03.2020 до 27.03.2020

План на активности http://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/03/Upatstvo-za-rabota-za-V-odd-23.03-27.03.2020.doc http://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/03/Презентација-ликовно-Контраст.ppt http://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/03/Презентација-музичко-Музички-фолклор.ppt http://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/03/Презентација-општество-Културно-наследство.pptx http://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/03/Презентација-ликовно-ХРОМАТСКО-АХРОМАТСКИ-КОНТРАСТ1.pdf http://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/03/Презентација-општество-Споменици-на-културата1.pdf http://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/03/Презентација-општество-Културни-традиции1.pdf Природни науки Тема: Животниот циклус на цветните растенија 1. Повторување за опрашување 2. Повторување за оплодување http://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/03/Prirodni-nauki-V-oddelenie.doc Англиски јазик http://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/03/Vezbi-gramatika-V-oddelenie-angliski-jazik.pdf

повеќе