План на активности за период за VII од 27.04.2020 до 03.05.2020

Македонски јазик 7-1http://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/04/Makedonski-jazik-7-1-оdd-od-27-до-30-April.docx Македонски јазик 7-2 Домашна задача : Писмена вежба – Опис на пејзаж од мојот роден крајДомашна задача : Во пет реченици од описот ( пејзажот ) подвлечи ги подметот ( со една црта ) и прирококот( со две црти )откако ќе ги препишешДомашна задача

повеќе

План на активности за период за VII од 20.04.2020 до 26.04.2020

Македонски јазик 7-1http://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/04/Makedonski-jazik-7-1-оdd-od-21-до-24-April.docx Македонски јазик 7-2 Задача : Определи ги темата и идејата во текстовите на М. Бабовиќ и Р. Ролан (стр. 143 и 144 од учебникот )- Радио и ТВ емисии ( стр 155 од учебникот)- Задача : Наброј неколку образовни радио и ТВ емисии и

повеќе

План на активности за период за VII од 13.04.2020 до 17.04.2020

Македонски јаик VII 1 http://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/04/Makedonski-jazik-7-1-оdd-od-13-до-17-April.docx Македонски јаик VII 2 Задача: Прераскажи една легенда по свој избор .- Опис на предмет ,природна појава и пејзаж (стр. 143 од учебникот )- Задача : Опиши еден омилен предметЗадача : Пронајди опис на ликови во текстови ( најмалку три )Задача :

повеќе

План на активности за период за VII од 06.04.2020 до 10.04.2020

Македонски јазик за VII 1http://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/04/Makedonski-jazik-7-1-оdd-od-06-до-10-April.docx Македонски јазик за VII 2 – Глагол во лична глаголска форма во функција на прирок ( Напиши пет реченици во кои ќе употребиш лична глаголска форма во функција на прирок и ќе го подвлечеш.- Што легенда? (Прераскажи една легенда)- Реченичен член Предмет

повеќе

План на активности за период за VII од 30.03.2020 до 03.04.2020

Македонски јазик за 7-1 http://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/03/Makedonski-jazik-7-1-оdd-od-30-Март-до-03-April.docx Македонски јазик за 7-2 – Писмена вежба „ Книгата ти го осветлува патот“-Главни реченични членови ( Што е подмет ? Што е прирок ? )Во пет реченици, по избор подвлечи го прирокот ( со две црти ) и подметот ( со една

повеќе

План на активности за период за VII од 23.03.2020 до 27.03.2020

Македонски јазик за 7-1 http://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/03/Makedonski-jazik-7-1-оdd.docx Македонски јазик за 7-2 Прераскаже документарен филм по избор Изработи ги првата и втората вежба на стр.111 осуденикот Напиши состав на тема Моето одделение како наратор во прво лице Англиски јазик 1. Повторување на вокабуларот и граматиката од тема 8 2. Повторување

повеќе