logo-01

Основно Училиште ,,Јоаким Крчоски,, Волково

Од мал училишен објект училиштето ,,Јоаким Крчоски,, прераснува во современа воспитно-образовна институција во која учениците, наставниците и родителите заеднички и со сигурни чекори се упатуваат кон иднината.

Соработници

Општина Ѓорче Петров

НОВОСТИ ОД УЧИЛИШТЕТО