1.Графомоторички вежби
http://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/04/1.Графомоторички-вежби-работни-листови.docx
http:///wp-content/uploads/2020/04/2.Работен-лист-за-графомоторика.docx
http://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/04/Графомоторика-вежби-2.pdf
http://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/04/Графомоторика-вежби-3.docx

http://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/04/Izrezivanje11.pdf
http://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/04/Izrezivanje12.pdf
http://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/04/Izrezivanje13.pdf
http://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/04/Izrezivanje15.pdf
http://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/04/Izrezivanje16.pdf
http://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/04/Predlosci2.pdf
http://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/04/Predlosci14.pdf
Букви
буква А http://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/04/буква-А.pdf
буква Б http://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/04/буква-Б.pdf
буква Г http://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/04/буква-Г.pdf
Повторување букви
http://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/04/Повторуваме-букви.docx
http://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/04/chitanje-i-pishuvanje-zivotni.pdf
http://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/04/nl-dopolnitelna-pishuvanje-zborovi.doc
За внимание и концентрација
http://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/04/predskola_percepcija7.pdf
http://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/04/PreschoolObservation3_27.pdf
http://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/04/PreschoolObservation3_28.pdf

http://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/04/PercepcijaVjezbe1.pdf
http://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/04/PercepcijaVjezbe2.pdf
http://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/04/predskola_percepcija5.pdf
http://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/04/predskola_zapazanje22.pdf
http://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/04/Slika-Trazilica-4.pdf
http://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/04/VjezbeKoncentracije_5.pdf
Презентации
http://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/04/Пролет-и-нашите-сетила.ppt
Математика
http://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/04/1jendakosti_1.pdf
http://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/04/1jendakosti_2.pdf
http://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/04/Brojevi-do-20-1.pdf
http://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/04/Brojevi-do-20-6.pdf