http://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/05/9.-Upatstvo-za-rabota-za-V-odd-11-05-17-05-2020-.pdf
http://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/05/Наставен-лист-1-Пресметување-плоштина-решавање-проблеми.doc
http://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/05/Наставен-лист-2-Плоштина.docx
Англиски јазик
http://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/05/V-odd-Povtoruvanje-vokabular-i-gramatika-Lekcii-31-35.pdf
Природни науки
http://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/05/Prirodni-nauki-V-oddelenie-1.pdf