На ден 16.10.2013 година во организација на Slow Food ,,Свети Наум Охридски,, во просториите на ДСУ за рехабилитација и образование ,,Св. Наум Охридски,, – Скопје се одржа третиот по  ред  Фестивал  на фигури од овошје и зеленчук ,,Сочни фигури,,, во склоп на проектот ,,Здрави навики преку здрава храна,, наменет за учениците од основните училишта.

Под раководство на одговорните наставници: Сања Андевска и Маја Тодоровска екипа од 7 ученици од ООУ ,,Јоаким Крчоски,, зедоа учество на Фестивалот, каде што во изложбениот дел го освоја I (првото) место, додека во работниот дел го освоја III (третото) место.

За време на активностите екипите од основните училишта – учесници на Фестивалот другаруваа и сработуваа.

За најуспешните екипи следуваа пригодни награди, а целата манифестација ја следеа неколку електронски и пишани медиуми.

На ден 16.10.2013 година во организација на Slow Food ,,Свети Наум Охридски,, во просториите на ДСУ за рехабилитација и образование ,,Св. Наум Охридски,, – Скопје се одржа третиот по  ред  Фестивал  на фигури од овошје и зеленчук ,,Сочни фигури,,, во склоп на проектот ,,Здрави навики преку здрава храна,, наменет за учениците од основните училишта.

Под раководство на одговорните наставници: Сања Андевска и Маја Тодоровска екипа од 7 ученици од ООУ ,,Јоаким Крчоски,, зедоа учество на Фестивалот, каде што во изложбениот дел го освоја I (првото) место, додека во работниот дел го освоја III (третото) место.

За време на активностите екипите од основните училишта – учесници на Фестивалот другаруваа и сработуваа.

За најуспешните екипи следуваа пригодни награди, а целата манифестација ја следеа неколку електронски и пишани медиуми.На ден 16.10.2013 година во организација на Slow Food ,,Свети Наум Охридски,, во просториите на ДСУ за рехабилитација и образование ,,Св. Наум Охридски,, – Скопје се одржа третиот по  ред  Фестивал  на фигури од овошје и зеленчук ,,Сочни фигури,,, во склоп на проектот ,,Здрави навики преку здрава храна,, наменет за учениците од основните училишта.

Под раководство на одговорните наставници: Сања Андевска и Маја Тодоровска екипа од 7 ученици од ООУ ,,Јоаким Крчоски,, зедоа учество на Фестивалот, каде што во изложбениот дел го освоја I (првото) место, додека во работниот дел го освоја III (третото) место.

За време на активностите екипите од основните училишта – учесници на Фестивалот другаруваа и сработуваа.

За најуспешните екипи следуваа пригодни награди, а целата манифестација ја следеа неколку електронски и пишани медиуми.