Случувања »

мај 11, 2017 – %I:%M %p | Comments Off on Упис на првачиња за учебната 2017-18

Почитувани родители,
 
Во согласност со Законот за основно образование на Република Македонија,   ООУ „Јоаким Крчоски“ Волково објавува упис на две паралелки во прво одделение за учебната 2017/2018 година.
Право на упис во прво одделение имаат сите деца …

Read the full story »
Годишни Извештаи

Погледнете го тековниот и изминатите годишни извешти – ООУ Јоаким Крчоски

Годишни Програми

Погледнете ја тековната и изминатите годишни програми – ООУ Јоаким Крчоски

Совет на родители

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s

Проекти

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s

Случувања

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s

Наслов Училишен Одбор

октомври 29, 2013 – %I:%M %p | Comments Off on Наслов Училишен Одбор
Наслов Училишен Одбор

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and …

Наслов Совет на родители

октомври 29, 2013 – %I:%M %p | Comments Off on Наслов Совет на родители
Наслов Совет на родители

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and …

Наслов Кодекс

октомври 29, 2013 – %I:%M %p | Comments Off on Наслов Кодекс
Наслов Кодекс

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and …

Наслов Новости

октомври 29, 2013 – %I:%M %p | Comments Off on Наслов Новости
Наслов Новости

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and …

Историјат на ООУ,,Јоаким Крчоски,,

октомври 4, 2013 – %I:%M %p | Comments Off on Историјат на ООУ,,Јоаким Крчоски,,

Од мал училишен објект училиштето ,,Јоаким Крчоски,, прераснува во современа воспитно-образовна институција во која учениците, наставниците и родителите заеднички и со сигурни чекори се упатуваат кон иднината