Училишни протоколи

КУЌЕН РЕД ВО УСЛОВИ НА КОВИД на ООУ „Јоаким Крчоски„ линк Протокол на училиштето ООУ „Јоаким Крчоски„ линк АЛГОРИТАМ ЗА ПОСТАПУВАЊЕ ВО УЧИЛИШТЕ ВО СЛУЧАЈ НА ПОЈАВА НА ДЕТЕ ПОТВРДЕНО НА КОВИД-19 линк Кодекс за ученици за он лајн настава линк КОДЕКС НА УЧИЛИШТЕТО ВО УСЛОВИ НА

повеќе

РАСПОРЕД НА ЧАСОВИ за учебната 2020-2021

РАСПОРЕД за УЧЕНИЦИТЕ ОД I – III одд распоред РАСПОРЕД за УЧЕНИЦИТЕ ОД IV – V одд распоред РАСПОРЕД ЗА ПОЧЕТОК НА ЧАСОВИТЕ за УЧЕНИЦИТЕ ОД IV – V V одд распоред РАСПОРЕД ЗА ON LINE НАСТАВА за УЧЕНИЦИТЕ ОД VI – IX одд распоред РАСПОРЕД ЗА

повеќе

КОНКУРС доделување награди, дипломи и пофалници на учениците и просветните работници во општинските основни училишта во Општина Ѓорче Петров

http://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/05/KONKURS-2020.pd

повеќе

УПИС НА УЧЕНИЦИ ВО ПРВО ОДДЕЛЕНИЕ

Во согласност со Законот за основно образование ООУ „Јоаким Крчоски“ Волково објавува упис на ученици во прво одделение за учебната 2020/2021 година.  Право на упис имаат сите деца кои се родени во 2014 година и дополнително децата родени до 31.01.2015 година (по барање на родител-старател). Со оглед

повеќе