Лична Карта

Историјат за Основното Училиште Јоаким Крчоски Од мал училишен објект училиштето ,,Јоаким Крчоски,, прераснува во современа воспитно-образовна институција во која учениците, наставниците и родителите заеднички и со сигурни чекори се упатуваат кон иднината.

повеќе