http://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/04/27.04-30.04-Nedelno-planiranje-za-prvo-oddelenie.docx
http://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/04/kade-e-meceto.doc
http://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/04/koren-steblo-list-izrabotka.doc
http://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/04/NAPRED-NAZAD-VINOZITO.doc
http://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/04/nasoka.doc
http://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/04/Prvo-oddelenie-plan-na-aktivnosti-27-30.04.2020.docx
http://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/04/uci-od-doma-vezbi-za-zagrevanjel_2020.doc
http://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/04/Симетрија-.docx
Англиски јазик
http://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/04/I-odd-27-do-30-april.doc
http://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/04/nedelno-planiranje-I-odd-27-do-30-april-angliski-jazik.doc