Англиски јазик 2-1
http://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/05/II-angliski-jazik-4.docx
 Англиски јазик 2-2  
Преглед на неделното планирање на часовите по англиски јазик за период од 1.06. до 10.06.2020 год.
1. Вежби- Мојата забава
2. Вежби со вокабуларот  - Миленичиња
3. Вежби- слушање со разбирање

http://oujoakimkrcoski.edu.mk/wp-content/uploads/2020/05/Nedelno-planiranje-za-period-od-01.06.-10.06.2020.docx