План на активности за период за IX од 27.04.2020 до 03.05.2020

Македонски јазик Домашна задача : Писмена вежба – Што знам за Св. Кирил и Методиј- Анализа на текстот „ Кај царот Ростислав “ од Л. Каровски ( стр. 159 . од учебникот )Домашна задача : Одговори ( со целосен одговор ) на прашањата под текстот „ Кај

повеќе

План на активности за период за IX од 20.04.2020 до 26.04.2020

Македонски јазик – Анализа на текстот „ Константин Миладинов “ од Ѓ. Абаџиев ( стр. 101 од учебникот )- Задача : Наброј ги елементите на биографијата-Задача : Самостојна анализа на „ За Климент “ од Л. Каровски ( стр.104 од учебникот ) – Наброј ги научните и

повеќе

План на активности за период за IX од 13.04.2020 до 17.04.2020

Македонски јазик -Комуникација со службени лица и со институции (стр. 124 од учебникотДомашна задача : Напиши свој пример за службена комуникација- Целни зависносложени реченици ( стр. 42 од учебникот ) ) Одговори : Што се искажува со целните зависносложени реченици?Со кои сврзници се сврзуваат ? Дали се

повеќе

План на активности за период за IX од 06.04.2020 до 10.04.2020

Македонски јазик – Анализа на текстот „ Македонска крвава свадба “ од В. Чернодрински на стр. 99 од учебникот. ( Определи ја темата , прераскажи ја фабулата и опиши ги накусо главните ликови. )- Прераскажи го текстот „ Македонска крвава свадба “ од В Чернодрински , претворајќи

повеќе

План на активности за период за IX од 30.03.2020 до 03.04.2020

Македонски јазик -Односни зависносложени реченици ( Што се означува со нив ? Со кои сврзници се сврзуваат ? Се одделуваат ли со сврзници? ) Внеси во табеларен преглед .– Да се изработат прва и втора вежба на стр. 38 од учебникот .-Анализа на текстот „ Бегалка“ од

повеќе