• КУЌЕН РЕД ВО УСЛОВИ НА КОВИД на ООУ „Јоаким Крчоски„ линк
  • Протокол на училиштето ООУ „Јоаким Крчоски„ линк
  • АЛГОРИТАМ ЗА ПОСТАПУВАЊЕ ВО УЧИЛИШТЕ ВО СЛУЧАЈ НА ПОЈАВА НА ДЕТЕ ПОТВРДЕНО НА КОВИД-19 линк
  • Кодекс за ученици за он лајн настава линк
  • КОДЕКС НА УЧИЛИШТЕТО ВО УСЛОВИ НА ПАНДЕМИЈА линк
  • План за одржување настава во ООУ „Јоаким Крчоски„ линк
  • ПРАВИЛНИК ЗА ИНТЕГРИРАЊЕ НА УЧЕНИЦИ линк