И во време на корона и настава и воннаставни активности од далечина, истражуваме, учиме и креираме! По повод патрониот празник на нашето училиште наставничката по историја Љупка Христова и дел од членовите на историската секција: Катерина Ристовска од VIII 1, Јована Јовановска од VII 2 и Јана Јовановска од VI 2 изработија кратко видео и презентации посветени на нашето училиште и патронот Јоаким Крчоски. Честит патронен празник на сите ученици и вработени!

Презентавии за Јоаким Крчоски линк линк2 и едно видео линк